Організація рівномірного розходження угруповання малих супутників після відокремлення та їхнього прийнятного рознесення на етапах наступних зближень

Дегтярев, ОВ, Воробйова, ІА, Шептун, АД
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(3):25-31
https://doi.org/10.15407/knit2016.03.025
Мова публікації: російська
Анотація: 
Визначено умови рівномірного розходження групи супутників на перших витках польоту після відокремлення та їхнього зближення на малі відстані на великих часових інтервалах. Одержано аналітичні співвідношення та умови відокремлення пар супутників, яким відповідають мінімальні відстані на етапі їхнього зближення. Чисельно підтверджено можливість зближення супутників на відстані близько 10 м
Ключові слова: групові запуски, кутове розне сення площин орбіт, кутове рознесення супутників, мінімальні значення відстаней, максимальне зближення супутників, оцінювання мінімальних відстаней
References: 
1. Воробьева И. А., Шептун А. Д. Проектно-баллистические исследования по групповым запускам спутников в одном пуске ракеты носителя на разнесенные базовые орбиты // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2014. — № 3(16). — C. 164— 168.
2. Дегтярев А. В., Шептун А. Д. Проектно-баллистические решения по групповым запускам космических аппаратов в район нескольких базовых орбит // НТС «КБ «Южное». — 2011. — вып. 2. —
3. Эльясберг П. Е. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли. — М.: Наука, 1965. — 540 с.
4. Degtyarev A., Degtyarenko P., Sirenko V., Sheptun A. Research of trajectories of spacecraft cluster injection into different orbits in one «Cyclone-4» vehicle launch // Space research in Ukraine 2010—2012. — Kyiv.
5. Degtyarev A., Sheptun A., Mashtak I. Feasibility study of spacecraft cluster lunches with lunch vehicle into various basic orbits // IAC-13-D2.P.16, 64th International Astronautical Congress, China, 2013.

6. Vorobiova I., Sheptun A. Launch vehicle energy performance during single injection of the satellites into individual orbits // IAC-14-D2.2.9, 65th International Astronautical Congress, Canada, 2014.