Розробка сучасних засобiв iнтеграцiї космічних апаратів з ракетою-носієм

Макаренко, АО, Мащенко, ОМ, Шевцов, ЄI
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(5):18–23
https://doi.org/10.15407/knit2015.05.018
Мова публікації: російська
Анотація: 

Про розробку в ДП «КБ «Південне» сучасних засобiв iнтеграцiї, а саме пристроїв закріплення та відділення космічних апаратів, які вiдповiдають високим вимогам сучасного ринку пускових послуг та забезпечують високо надійне відокремлення КА з мiнiмальними збуреннями. 

Ключові слова: засоби iнтеграцiї, космічний апарат, мiнiмальнi збурення., пристрої закріплення та відділення