Побудова карт неба в рентгенівському діапазоні та їхнє застосування для пошуку лінії розпаду темної матерії

Якубовський, ДА, Савченко, ДО, Буско, ТО
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(5):90–93
https://doi.org/10.15407/knit2015.05.090
Мова публікації: українська
Анотація: 

Описано процес побудови карт неба в діапазонах 2—5 та 5—10 кеВ на базі даних публічних спостережень космічної рентгенівської обсерваторії XMM-Newton. На прикладі пошуку лінії розпаду темної матерії в рентгенівському діапазоні показано, як отримані карти неба можна використати для вирішення нагальних задач астрономії.

Ключові слова: карта неба, лінія розпаду темної матерії., рентгенівська астрономія
References: 
1. Boyarsky A., Ruchayskiy O., Iakubovskyi D., Franse J. Unidentified line in X-ray spectra of the Andromeda galaxy and Perseus galaxy cluster // Phys.Rev.Lett.— 2014.— 113.— 251301.
2. Iakubovskyi D. Constraining properties of dark matter particles using astrophysical data // Casimir PhD Ser.— Delft-Leiden, 2013.— 183 p.
3. Jansen F., Lumb D., Altieri B., et al. XMM-Newton observatory. I.The spacecraft and operations // Astron.and Astrophys.— 2001.— 365.— P.L1 —L6.
4. Kuntz K.D., Snowden S.L. The EPIC-MOS particle-induced background spectra // Astron.and Astrophys.— 2008.— 478.— P.575 —596.
5. Savchenko D.O., Iakubovskyi D.A. Creation of 2 —5 keV and 5 —10 keV sky maps using XMM-Newton data // Adv.Astron.and Space Phys.— 2014.— 4.— P.51 —53.
6. Strüder L., Briel U., Dennerl K., et al. The European Photon Imaging Camera on XMM-Newton: The pn-CCD camera // Astron.and Astrophys.— 2001.— 365.— P.L18 —L26.

7. Turner M.J.L., Abbey A., Arnaud M., et al. The European Photon Imaging Camera on XMM-Newton: The MOS cameras // Astron.and Astrophys.— 2001.— 365.— P.L27 —L35.