Створення інтелектуальної системи керування процесом стикування космічних апаратів на активних оптичних маркерах та її лабораторне макетування

Тараненко, ВБ, Лимаренко, РА, Топольніков, ВО, Яценко, ВО, Мартиш, ЄВ, Меланченко, ОГ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(2):53–55
https://doi.org/10.15407/knit2015.02.053
Мова публікації: українська
Анотація: 

Проведено аналітичний огляд наявних сьогодні та перспективних систем зближення і стикування космічних апаратів. Особливу увагу приділено оптичним навігаційним сенсорним системам для останніх стадій зближення, коли відстань між космічними апаратами не перевищує 100 м. Для збільшення точності визначення кутових координат космічних апаратів запропоновано використовувати активні оптичні маркери і методи розпізнавання оптичних образів. Проаналізовано також можливості збільшення точності визначення відстані між космічними апаратами при використанні методів лазерної локації. Сформульовано вимоги до лабораторних експериментів

Ключові слова: активні маркери, зближення і стикування, ЛІДАР
References: 
1. Меланченко А.Г. Скоординированное управление поступательным движением КА в кластере линейной архитектуры// Пробл. управлениия и информатики.— 2014.— №5.— C.80 —97.
2. Klesh A.T., Cutler J.W., Atkins Ella M. Cyber-physical challenges for space systems IEEE/ACM // Third International Conference on Cyber-Physical Systems.— 2012.— P.45 —53.— DOI 10.1109//ICCPS.2012.13.
3. Martysh E.V., Yatsenko V.О. Spacecrafts automatic docking system with active infrared markers// Bull. Taras Shevchenko Nat. Univ. Ser. Radio Physics and Electronics.— 2013.— N 2 (20).— P.29 —32.

4. Yatsenko V. Modeling and optimization of laser docking system for space satellites// Int. conf. on optimization, control and applications in the information age.— Greece, 2014.— P.18.