Дослідження закономірностей динаміки електродинамічної космічної тросової системи для визначення можливості створення високоефективного пристрою пасивного відведення космічного сміття з низьких навколоземних орбіт

Маслова, АI, Мищенко, OВ, Пироженко, OВ, Храмов, ДO
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(1):20–24
https://doi.org/10.15407/knit2015.01.020
Мова публікації: російська
Анотація: 

Коротко викладено основні результати робіт з дослідження динаміки електродинамічних космічних тросових систем. Наведено результати досліджень динаміки розгортання тросової системи та резонансної нестійкості коливань системи відносно центра мас під дією амперових і аеродинамічних моментів, а також результати оцінок часу виведення космічних об'єктів з низьких навколоземних орбіт з допомогою електродинамічних тросових систем.

Ключові слова: електродинамічна космічна тросова система, резонансні коливання, розгортання
References: 
1.  Мищенко А. В., Пироженко А. В. Анализ модели взаимодействия электродинамических тросовых систем с магнитосферой и ионосферой земли // Космічна наука і технологія. — 2011. — 17, № 4. — С. 3—11.
2.  Ahedo E., Sanmartin J. R. Analysis of bare-tether systems for deorbiting low-Earth-orbit satellites // J. Spacecraft and Rockets. — 2002. — 39, N 2. — P. 198—205.
3.  Alpatov A. P., Beletsky V. V., Dranovskii V. I., et al. Dynamics of tethered space systems. — Boca Raton, London, New York: CRC Press, 2010. — 223 p.
4. Bombardelli С., Zanutto D., Lorenzini E. Deorbiting performance of bare electrodynamic tethers in inclined orbits //  J. Guid., Contr. Dynam. — 2013. — 36, N 5. — P. 1550—1556.
5. Hoyt R. P., Barnes I. M., Voronka N. R., Slostad J. T. The Terminator Tape™: A cost-effective de-orbit module for end-of-life disposal of LEO satellites // Space 2009 Conference, Sept 2009. — 2009. — AIAA Paper 2009-6733. — P. 1—9.
6.  Levin E. M. Dynamic analysis of space tether missions. — San Diego: Amer. Astronautical Soc., 2007. — 453 p.

7.  Sanmartin J. R., Lorenzini E. C., Martinez-Sanchez  М. Electrodynamic tether applications and constraints  // J. Spacecraft and Rockets. — 2010. — 47, N 3. — Р. 442—456.