Реконфігурація системи керування космічного апарата при виникненні відмов

Меланченко, ОГ
Косм. наука технол. 2013, 19 ;(4):08–16
https://doi.org/10.15407/knit2013.04.008
Мова публікації: російська
Анотація: 

Розглядається задача реконфігурації системи керування космічного апарата при виникненні відмов командних приладів і виконавчих органів. Вважається, що виявлення і локалізація відмов здійснюється окремою підсистемою системи керування у масштабі часу, близькому до реального. Моделювання затримок та інших невизначеностей в роботі підсистеми виявлення і локалізації відмов (СВЛВ) здійснюється на основі припущення, що реальні відмови лежать всередині деяких інтервалів, що охоплюють повідомлення про них, сформовані СВЛВ.

Ключові слова: відмови, реконфігурація, системи керування космічного апарата
References: 
1. Меланченко А. Г., Цисарж В. В., Цуканов А. Ф. Оптимизация параметров наблюдающего устройства с позиционной коррекцией в каналах управления космического аппарата // Гіротехнології, навігація й керування рухом: Тези доп. 1-ої Нац.наук.-техн.конф.— К., 1997.— С.25 —26.
2. Barron R.L. Alternative strategies for reconfigurable flight control // Proc.IEEE National Aerospace and Electronics Conf.— 1984.— P.1313 —1320.
3. Massoumnia M.-A., Verghese G.C., Willsky A.S. Failure detection and identification // IEEE Trans.Automat.Contr.— 1986.— AC-31, N 9.— P.839 —846.

4. Tao G., Chen S., Joshi S .M. An adaptive actuator failure compensation controller using output feedback //IEEE Trans. Automat. Contr.— 2002.— AC-47 , N 3.— P.506 — 511.