Безпілотні літальні апарати: означення, класифікація, стан та перспективи розвитку і використання

Даник, ЮГ
Косм. наука технол. 2008, 14 ;(1):030-043
https://doi.org/10.15407/knit2008.01.030
Мова публікації: Українська
Анотація: 
 Розглянуто означення, класифікацію, стан, концептуальні напрямки розвитку та перспективи використання безпілотних засобів.
Ключові слова: безпілотні засоби, класифікація, концептуальні напрямки
References: 
1.  Военный энциклопедический словарь. — М.: Изд. дом «ОНИКС 21 век», 2002.—1432 с.
2.  Воєнна доктрина України // Національна безпека і оборона.—2004.—№ 8.—С. 2—7.
3.  Даник Ю. Г., Пічугін М. Ф. Особливості обгрунтування вимог до космічних систем, призначених для вирішення завдань в інтересах національної безпеки і оборони // 36. наук, праць ЖВІРЕ. — Житомир: ЖВІРЕ, 2006.— Вип. 10.—С 38—47.
4.  Даник Ю. Г., Пічугін М. Ф., Катков Ю. І. Національна безпека: запобігання критичним ситуаціям. — Жито­мир: Рута, 2006.—388 с
5.  Довідник з протиповітряної оборони / А. Я. Торопчин, І. О. Романенко, Ю. Г. Даник та ін. — К.: МО України, 2003.—368 с
6.  Закон України «Про основи національної безпеки Ук­раїни» від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України.—2003.—№ 39.—С 351.

7.  Космічні системи інформаційного забезпечення безпі­лотних засобів різного призначення: Підручник / О. О. Стеценко, Ю. Г. Даник, М. С. Пастушенко — Харків: ХУПС, 2006.—348 с.