Середньоширотний прояв полярної суббурі і реалізація сейсмічної енергії в зоні Вранча

Бахмутов, ВГ, Сєдова, ФІ, Мозгова, ТО
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(1):057-063
https://doi.org/10.15407/knit2006.01.057
Мова публікації: Російська
Анотація: 
На прикладі зони зосередженої сейсмічності Вранча показано, що основною морфологічною ознакою у спектрі геомагнітних варіацій перед землетрусами є середньонічна полярна суббуря, коли вона вирізняється найбільшою інтенсивністю та тривалістю. Суббурі проявляються як на відносно спокійному фоні, так і під час бур. Головним являється різке і значне збільшення Н-складової в середніх і низьких широтах. Оскільки прояв суббур чітко пов'язаний з часом доби, то вони можуть збігатися з різними фазами геомагнітної бурі, що природно впливає на величину перепаду (градієнта). Саме перепади в геомагнітному полі є спусковим механізмом для реалізації сейсмічної енергії. Введено поняття «типу» градієнта, з яким можуть бути пов'язані землетруси. Перш за все це ізольована середньонічна полярна суббуря на спокійному фоні. Інші типи пов'язані з варіантами послідовності середньонічної суббурі відносно Dst-варіації, а також бур з раптовим початком. На прикладі землетрусів у зоні Вранча показано, як від типу градієнта в геомагнітному полі змінються сейсмічні характеристики.
Ключові слова: геомагнітні варіації, морфологічні ознаки, сейсмічність
References: 
1.  Афанасьева В. И., ЛитинскийВ. М., Седова Ф. И. Нерегулярная часть поля геомагнитных бурь в средних широтах // Геомагнетизм и аэрономия. —1972.— № 5.—С. 953—955.
2.  Бахмутов В. Г., Седова Ф. И, Мозговая Т. А. Морфологические признаки в структуре геомагнитных вариаций в связи с землетрясениями в зоне Вранча// Геофиз. журн.—2006.—28, № 1.—С. 42—50.
3.  Гельберг М. Г., Кертенгольц С. 3.,Шадрина Л. П., Шараева С. В. Взаимосвязь между классами геомагнитных бурь и авроральными геомагнитными возмущениями // Геомагнетизм и аэрономия.—2000.—40, № 1.—С. 26—32.
4.  Головков В. П., Зверева Т. И. Пространственно-временная структура среднеширотных геомагнитных вариаций // Ге­омагнетизм и аэрономия.—2000.—40, № 1.—С. 84—92.
5.  Депуев В. X. К ионосферным эффектам Спитакского землетрясения по наблюдениям Доплеровского смеще­ния частоты в дальней зоне // Геомагнетизм и аэроно­мия.—1999.—39, № 6.—С. 127—130.
6.  Литинский В. М. Об источниках геомагнитных суббурь в средних широтах // Геофиз. журн.—1991.—13, № 6.—С. 79—85.
7.  Литинский В. М., Седова Ф. И. О положительных бухтообразных возмущениях в авроральной зоне // Геофиз. сб. АН УССР.—1977.—77.—С. 82—84.
8.  Седова Ф. И, Бахмутов В. Г., Мозговая Т. А. О морфологических признаках в структуре геомагнитных вариаций накануне и в момент землетрясения в Крым­ско-Черноморском и Карпатском регионах // Геофиз. журн.—2001.—23, № 4.—С. 61—68.
9.  Соболев Г. А., Закржевская Н. А., Харин Е. П. О связи сейсмичности с магнитными бурями // Физика Зем­ли.—2001.—№ 11.—С. 62—72.
10.  Сумарук П. В., Сумарук Ю. П. Асимметрия кольцевого тока и активность авроральных электроструй во время магнитной бури // Геофиз. журн.—1992.—14, № 5.— С. 82—86.
11.  Сумарук П. В., Фельдштейн Я. И., Белов Б. А. Дина­мика магнитосферной активности в период интенсив­ной магнитной бури // Геомагнетизм и аэрономия.— 1989.—29, № 1.—С. 110—115.
12.  Харечко Г. Е., Исиченко Е. П., Лазаренко М. А. Проблема прогнозирования землетрясений на Украине и пути ее разрешения // Геофиз. журн.—1980.—2, № 6.—С. 106—112.

13.  Kormiltsev V. V., KostrovN. P., Ratushnyak A. N., Shapiro V. A. The influence of electro-osmotic pressure generating by geomagnetic disturbances on the evolution of siesmotectonic process // Electromagnetic: Lithosphere-At-mosphere-Ionosphere Coupling / Eds M. Nayakawa, O. A. Molchanov. — Terrapue, Tokyo, 2002.—P. 203—207.