Концепція створення системи навігаційного забезпечення України

Верещак, ОП, Піскорж, ВВ, Жаліло, ОО, Литвинов, BА, Волох, КП
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(5):46–55
https://doi.org/10.15407/knit1998.05.046
Мова публікації: російська
Анотація: 
Представлена концепція побудови національної системи координатно-часового забезпечення за сигналами супутникових радіонавігаційних систем GPS і ГЛОНАСС. Визначено коло завдань, пріоритетні напрямки розвитку і ринок послуг системи. Наведено обгрунтування вибору принципу побудови і очікувані характеристики системи навігаційного забезпечення України.
Ключові слова: GPS, ГЛОНАСС, навігаційне забезпечення України
References: 
1. Киналь   Ю.,   Разумовский   О.   Доклад   о   навигационной деятельности   в   компании   INMARSAT   //   Планирование глобальной радионавигации: Сб. тр. П-й Междунар. конф.; 24—26 июня 1997 г. — Т. 1.—С. 91 — 103.
2.  Толл Б. Концепция радионавигации Еврокомиссии: GNSS и EGNOS // Планирование глобальной радионавигациип: Сб.  тр.  П-й Междунар.  конф.;  24—26 июня  1997  г.  — Т. 1.—С. 68—71.
3.  Шагас   Ж.   Взгляд   ICAO   на   перспективы   авиационной радионавигации // Планирование глобальной радионавига­ции: Сб. тр. П-й Междунар. конф.; 24—26 июня 1997 г. — Т. 1.—С. 58—67.
4.  Шебшаевич В. С., Дмитриев П. П. и др. Сетевые спутни­ковые радионавигационные систем / Под ред. В. С. Шебшаевича. — М.: Радио и связь, 1993.—408 с.
5.  Ashkenazi V., Chao С., Chen W., et al. High precision wide area DGPS // Proc. of the 5-th Internanional Conference on Differentional   Satellite   Navigational   System;   St.   Peterburg, Russia, May 20—24, 1996. — St. Peterburg, 1996.—Vol. 1, paper № 8.
6.  Ilkaev G., Filatchenkov S., et al. The Main Principles of Russias DGNSS Development / Proc. of the 5-th Internanional Con­ference  on  Differentional  Satellite  Navigational   System;   St. Peterburg,   Russia,   May   20—24,   1996.   —   St.   Peterburg, 1996.—Vol. 2, paper № 56.

7.  Okkes R. The Application of Multi Reference Station DGPS Correction Data Enhancing User Position Accuracy in a Wide Area / Proc. of the 5-th Internanional Conference on Differen­tional Satellite Navigational System; St. Peterburg, Russia, May 20—24, 1996. — St. Peterburg, 1996.—Vol. 2, poster № 14.