Математична модель динаміки великої космічної конструкції

Делямуре, ВП, Храмов, ДО
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(1):83–86
https://doi.org/10.15407/knit1998.01.083
Мова публікації: російська
Анотація: 
Подається новий підхід до математичного опису динаміки великої космічної конструкції як деформованого тіла. Вводиться поняття кінематичних параметрів для руху деформованого тіла. Враховується скінченна швидкість поширення механічної взаємодії. Тривимірна модель динаміки замінюється еквівалентною чотиривимірною моделлю статики, для якої наведені умови рівноваги сил і моментів.
Ключові слова: кінематичні параметри, математична модель, управління космічними апаратами
References: 
1.  Лурье А. И. Теория упругости. — М.: Наука, 1970.—940 с.
2.  Hyp Г.  С.,  Райан Р.  С.,  Скофилд X.  Н.,  Симе Дж. Л. Динамика больших космических конструкций и управле­ние ими // Аэрокосмическая техника.—1985.—3, № 6.— С. 129—147.
3.  Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела. — М.: Наука, 1979.—744 с.

4.  Haug E. Large scale computational issues in the dynanics of large space structures // Space-New Commun. Opportun. Proc. 34th Annu AAS Int. Conf. Houston, Tex., Nov. 3—5, 1987. — San Diego (Calif.), 1989.—P. 319—326.