Завдання місячного полярного супутника після КА «Клементина»

Шкуратов, ЮГ, Бондаренко, НВ, Качанов, АС
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(1):46–53
https://doi.org/10.15407/knit1998.01.046
Мова публікації: російська
Анотація: 
Аналіз стану місячних космічних досліджень показує, що дуже перспективним завданням місячного полярного супутника могла б бути глобальна багаточастотна зйомка Місяця в радіодіапазоні. Вона дозволить провести картографування характеристик підповерхневих шарів Місяця і, зокрема, оцінити товщину її реголітового чохла. Відмічається, що актуальність цієї задачі збільшилась після виконання КА «Клементина» програми, пов'язаної з дослідженням Місяця (короткий огляд результатів представлено в даній роботі). Для ілюстрації можливостей використання супутникової радіолокації в дослідженнях Місяця представлена карта товщини реголітового шару, побудуваної для видимої півкулі на основі спільної обробки радіолокаційних та оптичних даних, одержаних за допомогою наземних вимірювань.
Ключові слова: Місяць, реголітовий шар, супутникова радіолокація
References: 
1.  Басс Ф. Г., Фукс И. М. Рассеяние волн на статистически неровной поверхности. — М.: Наука, 1972.—424 с.
2.  Бондаренко Н. В.,  Шкуратов Ю.  Г.  О связи радиолока­ционных  и  оптических характеристик  Луны  //  Астрон. вести.—1997.—31, № 2.—С. 132—142.
3.  Кислюк В.  С.,  Шкуратов Ю.  Г.,  Яцкив Я.  С.  Космічні дослідження   Місяця:   задачі,   можливості   і   перспективи української науки і техніки // Косміч. наука і технологія.— 1996.—2, № 1-2.—С. 3—16.
4.  Крупенио Н. Н. Радиоисследования Луны и планет земной группы // Итоги науки и техники / ВИНИТИ. Астрономия. — 1980.—16.—180 с.
5.  Опанасенко  Н.   В.,   Шкуратов  Ю.   Г.,   Станкевич  Д.   Г., Кайдаш В. Г. Колориметрическое картографирование види­мого   полушария   Луны   //   Астрон.   вести. —1996.—30, № 5.—С. 398—409.
6.  Шкуратов   Ю.   Г.   Модель   спектрального   хода   альбедо твердых поверхностей космических тел // Кинематика и физика небес, тел.—1987.—3, № 5.—С. 39—46.
7.  Шкуратов Ю. Г., Кайдаш В. Г., Опанасенко Н. В. и др. Прогноз содержания железа и титана в лунном реголите для сопоставления с данными КА «Лунар Проспектор» // Косміч. наука і технологія.—1997.—З, № 3/4.—С. 59—70.
8.  Шкуратов Ю. Г., Станкевич Д. Г., Корниенко Ю. В. и др., Предложения   по   проведению   экспериментов   «Янус»   на лунном полярном спутнике // Косміч. наука і технологія.— 1996.—2, № 1-2.—С. 24—31.
9.  Itagaki H., Takisawa Y., Sasaki S. Japanese lunar exploration project  SELENE   //  Ann.   Geophys.   Space   &  Planet.   Sci. EGS.—1997.—15, Part 3.—P. 790.
10.  Heiken G., Vaniman D., French B. Lunar sourcebook. — New York: Cambridge Univ. press, 1991.—736 p.
11.  Muhleman D.  O.,  Berge G. L.  Mars,  Uranus,  Neptune,  lo, Europa, Ganymede, and Callisto at a wavelength of 2.66 cm // Icarus.—1991.—92.—P. 263—272.
12.  Nozette   S.,   Pleasance   L.   P.,   Horan   D.   M.,   et   al.   The Clementine mission to the Moon: science overview // Science.— 1994.—266.—P. 1835—1839.
13.  Ono Т.,  Oya H. Lunar rader sounder experiment on-bourd SELENE   satellite  //  Ann.   Geophys.   Space  &  Planet.   Sci. EGS.—1997.—15, Part 3.—P. 791.
14.  Taylor S. R. Lunar Science: A Post-Apollo Era. — New York: Acad. press, 1972.—361 p.
15.  Thompson T. W. High-resolution lunar radar map at 70-cm wavelength // Earth Moon and Planets.—1987.—37.—P. 59— 70.

16. Wilhelms D. E. The geological history of the Moon. — Washington, 1987.—302 p.—(U. S. Geological Survey Profes­sional Paper N 1348).