Про процедуру прискореного пошуку сигналів супутникових радіонавігаційних систем

Рофварг, ЛП, Піскорж, ВВ
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(2):62–65
https://doi.org/10.15407/knit1996.03.062
Мова публікації: російська
Анотація: 
Отримано і досліджено алгоритм обробки сигналів супутникових навігаційних систем, що забезпечує істотне скорочення часу їх пошуку. Виконано порівняння запропонованого алгоритму з типовими за швидкістю пошуку.
Ключові слова: GPS-сигнали, алгоритм обробки, швидкий пошук
References: 
Витерби Э. Д. Принципы когерентной связи: Пер. с англ. под ред. Б. Р. Левина. — М.: Сов. радио, 1966.—392 с.
Жалило А. А., Кот П. А., Минервин И. Н. и др. Навигация космических  аппаратов по сигналам космических навигационных систем ГЛОНАС и NAVSTAR // Космічна наука і технологія.—1995.— 1, № 1.—С. 69—73.

Фалькович С. Е., Хомяков Э. Н. Статистическая  теория  измерительных радиосистем. — М.: Радио и связь, 1981.—288 с.