Нелінійний механізм електромагнітного випромінювання в космічній плазмі

Юхимук, АК, Юхимук, ВА, Фалько, ОГ
Косм. наука технол. 1995, 1 ;(2):65–71
https://doi.org/10.15407/knit1995.02.065
Мова публікації: російська
Анотація: 
На підставі дворідинної магнітогідродинаміки розглянуто параметричне взаємодія верхневогібрідної хвилі накачування з кінетичними альвеновськими та електромагнітними хвилями, що поширюються уздовж і поперек зовнішнього магнітного поля. Знайдено нелінійне дісперсійне рівняння, що описує трьоххвильову взаємодію і інкремент розвитку нестійкойстей. Отримані теоретичні результати використовуються для пояснення супутникових спостережень в магнітосферній плазмі. Показано, що в результаті розпаду верхневогібридної хвилі генеруються електромагнітні хвилі, що поширюються як уздовж, так і поперек зовнішнього магнітного поля. При цьому інкремент розвитку нестійкості в разі генерації лівополяризованій електромагнітній хвилі значно вище, ніж в разі генерації звичайної електромагнітної хвилі. Розглянуті в роботі нелінійні параметричні процеси можуть мати місце також на Сонці під час потужних спалахів, а також в магнітосфері Юпітера
Ключові слова: електромагнітні хвилі, космічна плазма
References: 
Корр  Т.  Д.,  Деш  М.  Д.   Новейшие  наблюдения  Юпитера  в декаметровой   и   гектометровой   областях   //   Юпитер.   — М.: Мир, 1979.—Т. 3.—С. 91 — 144.
Рябов Б.  П.,  Герасимова Н.  Н.  Декаметровое спорадическое радиоизлучение Юпитера. — Киев: Наук, думка,  1990.— 235 с.
Смит   П.   А.   Модели   декаметрового   излучения   Юпитера   // Юпитер. — М.: Мир, 1978.—Т. 1.—С. 433—485.
Юхимук В. А., Юхимук А. К. Параметрическое возбуждение верхнегибридных   и  ионно-звуковых   волн  в   космической плазме //  Кинематика и физика небес,  тел.—1994.—10, № 6.—С. 67—73.
Юхимук В. А., Юхимук А. К., Кучеренко В. П. Нелинейный механизм   генерации   альвеновских   волн   в   космической плазме //  Кинематика и физика небес.  тел.—1995.—11, № 5.—С. 71—77.
Decreau P. M., Bechin C., Parrot M. Global characteristics of the cold plasma in the equatorial plasmapause region as deduced from the  GEOS   1   mutual impedance probe  // J.  Geophys.Res.—1982.—87A, N 2.—P. 695—712.
Gurnett D. A., Shaw R. R. Electromagnetic radiation trapped in the magnetosphere  above the  plasma frequency  // J. Geophys.
Res.—1973.—78A, N 34.—P. 8136—8149.
Kurth W. S., Ashour-Abdall M., Frank L. A., et al. A comparison of intense electrostatic waves near FUHR with linear instability theory // Geophys. Res. Lett—1979.—6A, N 6.—P.  487—490.
Murtaza G., Shukla P. K. Nonlinear generation of electromagnetic waves // J. Plasma Phys.—1984.—31.—P. 423—436. Oya H., Marioka A., Kobayashi K., et al. Plasma wave observation and sounder experiments (PWS) using the Akebano (EXOS-D) satellite-instrumentation and initial result including discovery of the high altitude aquatorial plasma turbulence // J. Geomag.
Geoelectr.—1990.—42.—P. 441—442. Stubbe P., Kopka H., Thide B., et al. Stimulated electromagnetic emissions:   a  new  technique  to   study  the   parametric   decay instability in the ionosphere // J. Geophys. Res.—1984.—89A, N 3.—P. 7523—7536.
Stubbe P., Stoker A. J., Honary F., et al. Stimulated electromagnetic emission  and   anomalous  HF  wave  absorption   near  electron gyroharmonics //  J. Geophys. Res.—1994.—99A, N 4.—P. 6233—6246.
Wang  De-Yu,   Li  Dind-Yi.   Nonlinear  parametric  instability  and millisecond solar radio spikes // Solar. Phys.—1991.—135.—
P. 393—405.

Yukhimuk A.  K.,  Kotsarenko N. Ja., Yukhimuk V. A.  Nonlinear interaction of Alfven waves in solar atmosphere // Study of the solar-terrestrial  system:  Proc.   26th  ESLAB  Symp.  Killarney, 16—19 June 1992. — Noordwijk, 1992.—P. 337—341.