Навігація космічних апаратів за сигналами космічних навігаційних систем ГЛОНАСС і NAVSTAR

Жаліло, ОО, Кот, ПО, Мінервін, ІМ, Ноздрін, ІГ, Піскорж, ВВ, Рофварг, ЛП
Косм. наука технол. 1995, 1 ;(1):69–73
https://doi.org/10.15407/knit1995.01.069
Мова публікації: російська
Анотація: 
Обговорюється проблема координатно-часового забезпечення випробувань та керування польотом КА за допомогою сигналів КНС ГЛОНАСС та NAVSTAR на висоті більше 5000 км. Показано, що для збільшення надійності й якості навігаційних визначень повинен бути використаний псевдо-супутник або вимірювач дальності та швидкості. Наведені отримані шляхом статистичного моделювання оцінки геометричного фактору та  помилок визначення місцезнаходження космічного апарату, який виводиться на геостаціонарну орбіту
Ключові слова: GLONASS, GPS-сигнали, NAVSTAR, навігація космічних апаратів
References: 
Дмитриев П. П., Шебшаевич В. С. (ред.) Сетевые спутниковые радионавигационные системы. — М.: Радио и связь, 1982.
Котяшкин С. И. Определение ионосферной задержки сигналов в одночастотной аппаратуре потребителей спутниковой сис­темы навигации NAVSTAR // Зарубежная радиоэлектроника.— 1989. – № 5. – С. 85-95.
Кравцов Ю. А., Фейзулин З. И., Виноградов А. Г. Прохождение радиоволн через атмосферу Земли. — М.: Радио и связь, 1983.
Манин А. П., Романов Л. М. Методы и средства относительных определений в системе NAVSTAR // Зарубежная радиоэлектроника.—1989.—№ 1.

Green G. В., Axelrad P. Space applications of GPS // Navi­gation.—1989.—36, N 3.—С. 239—251.