Пневмонасосна подача компонентів палива в рідинних ракетних двигунах та енергетичних установках

Конох, ВІ, Гордієць, ІМ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(5):36–42
https://doi.org/10.15407/knit2015.05.036
Мова публікації: російська
Анотація: 

В нинішній час в рідинних ракетних двигунних установках (РРДУ) ракет-носіїв і космічних апаратів використовуються дві класичні системи подачі компонентів палива: витискувальна и турбонасосна. В ДП «КБ «Південне» розроблена нова система подачі палива — пневмонасосна. Пневмонасосна система подачі компонентів палива є більш простою та надійною в порівнянні з турбонасосною. У порівнянні з витискувальною системою подачі пневмонасосна система дозволяє забезпечити більш високий тиск в камері двигуна при низьких тисках на вході в двигун, а також забезпечує високу точність підтримання тяги та співвідношення компонентів палива. У статті представлено огляд робіт, що проводяться в ДП «КБ «Південне», зі створення сучасних рідинних двигунних установок з пневмонасосною системою подачі для космічних апаратів.

Ключові слова: пневмонасосний агрегат, рідинний ракетний двигун, система подачі, ущільнення
References: 
1. Абрамов Е.И., Колесниченко К.А., Маслов В.Т. Элементы гидропривода. (Справочник).— К.: Техніка,1977.— 320 с.
2. Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования: Учеб.для вузов.— М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2005.— 488 с.
3. Кукса И.Ю., Конох В.И., Калиниченко И.И. Исследование регулирования ЖРД с пневмонасосной системой подачи компонентов топлива // Вісник Дніпропетровського ун-ту.— 2007.— № 912.— С.56 —60.
4. Схиртладзе А.Г., Иванов В.И., Кареев В.Н. [и др.] Гидравлика в машиностроении: В 2 ч.— Старый Оскол: ТНТ, 2008.— Ч.2.— 496 с.
5. Чупраков Ю.И. Гидропривод и средства гидроавтоматики: Учеб.пособ.для вузов.— М.: Машиностроение, 1979.— 232 с.
6. Шнякин В.Н., Конох В.И., Калиниченко И.И., Кукса И.Ю. Перспективы дросселирования жидкостного ракетного двигателя тягой 450 кгс с пневмонасосным агрегатом // Авиационно-космич.техн.и технол.— 2008.— № 10(57).— С.45 —50.
7. Шнякин В.Н., Шульга В.А., Конох В.И. и др. Двухкомпонентная жидкостная двигательная установка космического аппарата с пневмонасосной системой подачи //Авиационно-космич.техн.и технол.— 2010.— № 9 (76).— С.159 — 162.

8. Шульга В.А., Конох В.И., Животов А.И., Дибривный А.В. Создание космических ЖРД на базе пневмонасосной системы подачи топлива // Авиационно-космич.техн.и технол.— 2012.— № 7(94).— С.141 —146.