Створення та дослідження конструкцій перетворюваного об’єму космічного призначення

Лобанов, ЛМ, Волков, ВС
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(4):32–38
https://doi.org/10.15407/knit2015.04.032
Мова публікації: українська
Анотація: 

Обґрунтовано оптимальний тип базової поверхні конструкції перетворюваного об’єму (КПО) та створено математичну модель її перетворення до компактної форми. Визначено оптимальні геометричні параметри КПО конічного типу. Виконано моделювання характеру розподілу напружень в оболонці конструкції на послідовних стадіях перетворення та дослідження кінетики процесу розкриття тонкостінних конічних КПО. Визначено критерії якості нероз’ємних з’єднань перетворюваних тонкостінних металевих оболонок, створено технологічне обладнання для їхнього виготовлення та лабораторні зразки для випробовувань.

Ключові слова: конструкції перетворюваного об’єму, несні оболонки, розгортні космічні конструкції
References: 
1.  Волков В. Про ізометрії поверхонь обертання // Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Сер. Математика. Механіка. — 2013. — № 29. — С. 36—39.
2.  Патон Б. Е., Гвоздецкий В. С., Дудко Д. А. и др. Микроплазменная сварка. — Киев: Наук. думка, 1979. — 248 с.
3.  Paton B. E., Lobanov L. M., Volkov V. S. Transformable structures (Review) // The Paton Welding J. — 2011. — 12. — P.  25—33.

4.  Schenk M., Viquerat A. D., et. al. Review of Inflatable Booms for Deployable Space Structures: Packing and Rigidization // J. Spacecraft and Rockets. — 2014. — 51, N 3. — DOI: 10.2514 /1.A32598. — http://wwwg.eng.cam.ac.uk/advancedstructures/files/pdf/2014JSR.pdf