Методика визначення параметрів іоносфери у мережі супутникових станцій Західної України

Янків-Вітковська, ЛМ
Косм. наука технол. 2013, 19 ;(6):47–52
https://doi.org/10.15407/knit2013.06.047
Мова публікації: українська
Анотація: 

На основі визначення параметрів іоносфери із GNSS-спостережень на окремих станціях розроблено систему моніторингу іоносфери, що базується на мережі GNSS-станцій, розміщених у Західній частині України та проведено регуляризоване відновлення просторового поля вертикальних значень інтегральної електронної концентрації (VTEC) у режимі реального часу.

Ключові слова: мережа GNSS-станцій, моніторинг іоносфери, повний електронний вміст
References: 
1.  Курганевич А., Матвійчук Я. Регуляризація задачі ідентифікації макромоделей нелінійних динамічних систем методом редукції апроксимаційного базису // Теоретична електротехніка. — 2000. — Вип. 55. — С. 31—36.
2. Матвійчук Я. М. Математичне макромоделювання динамічних систем: теорія та практика. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. — 215 с.
3. Матвійчук Я. М., Паучок В. К. Регуляризована ідентифікація динамічних прогностичних макромоделей // Теоретична електротехніка. — 2004. — Вип. 57. – C. 31—37.
4. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. — М.: Наука, 1979. — 288 с.
5. Тихонов А. Н., Гончаровский А. В., Степанов В. В., Ягола А. Г. Регуляризирующие алгоритмы и априорная информация. — М.: Наука,1983. — 200 с.
6. Янків-Вітковська Л. М. Про обчислення параметрів іоносфери за допомогою спеціального алгоритму: перші результати // Космічна наука і технологія. — 2012. — 18, № 6. — С. 73—75.
7. Янків-Вітковська Л. М. Про дослідження параметрів іоносфери для GNSS-станцій SULP, RVNE та SHAZ // Геодезія, картографія і аерофотознімання. — 2013. — Вип. 78. — С. 169—172.
8. Янків-Вітковська Л. М., Матвійчук Я. М., Савчук С. Г., Паучок В. К. Дослідження змін координат GNSS-станцій методом макромоделювання // Вісник геодезії та картографії. — 2012. — № 3. — C. 9—17.
9. Янків-Вітковська Л. М., Паучок В. К. Про кореляційний зв’язок геодезичних і геосейсмічних процесів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — 2012. — Вип.2. — С. 188—190.

10. ZAKPOS — мережа референцних GPS станцій: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakpos.zakgeo.com.ua.